Projekty EU

Název projektu: MOTOMAX - softwarové řízení tisku
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0001667
Číslo výzvy: 01_15_005
Název výzvy: ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - I. výzva - TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Doba realizace projektu: srpen 2015 – srpen 2018 (36 měsíců)

Hlavním cílem projektu je vytvoření ICT řešení pro možnost plánování a řízení výroby na tiskařských strojích.

V současné době společnost nevyužívá žádný informační systém. Vytvořený informační systém bude řešit přímou výrobní část včetně evidence nabídek, zakázek, výrobních příkazů, skladové hospodářství materiálu, rozdělení daného výrobku na různá pracoviště a sledování v časových plánech a kalendářích.

Systém bude nabízet možnost sledovat vytíženost strojů, plánování dalších zakázek a možnost stanovení přesných termínu dodání výrobků pro klienty.

Místem realizace projektu je Hodonín, Anenská ulice, č.p. 405/7.

Realizací projektu budou podpořeny stávající aktivity firmy.

Projekt je spolufinancován z Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Více informací je uvedeno zde: http://www.agentura-api.org/.